fbpx

MİSYONUMUZ

Özel Altın Kanatlar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Türk Milli Eğitim sisteminin temel ilkeleri
doğrultusunda, tecrübeli kadrosu, yenilikçi uygulamaları ve sektörel işbirlikleriyle, Atatürk İlke ve
İnkılaplarına bağlı, milli ve manevi değerlere sahip çıkan, kişilik ve karakter gelişimi en üst seviyede,
toplum kurallarına ve insan haklarına saygılı, uluslararası standartlarda yabancı dil ile
zenginleştirilmiş eğitim, havacılığın, teknolojinin, sorumluluğun ve bilginin önemini kavramış,
havacılık sektörünün gelişimine katkıda bulunacak nitelikli personel ihtiyacını karşılayan, üstlendiği
sorumlulukta en üst düzeyde hizmet verebilecek, bilim ve irfanla donattığı genç beyinlerin pırıltısı ile
geleceğimizin aydınlanmasında ışık olacak, mutlu ve başarılı bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

VİZYONUMUZ

Okulumuz mesleki alanda en son bilgilerle donatılmış, insancıl ve bilimsel yaklaşımı ilke
edinmiş, gelişen teknolojiyi takip eden, insanı seven, iletişim becerisine sahip, sağduyulu, havacılık
sektörünün ihtiyaç duyduğu personeli yetiştiren, bununla birlikte uyguladığı yoğun sayısal müfredat
program ile yüksek öğrenime geçişte hedefleri yüksek tutan, sanatsal ve sportif faaliyetlerde
yetenekleri keşfederek bireylerin gelişimine katkıda bulunmayı hedefleyen bir eğitim-öğretim
kurumudur. Aydınlık yarınlar Özel Altın Kanatlar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi demektir.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Önce insan; Tüm ilişkilerde insana saygıyı esas alır, çalışan ve hizmet alanların beklenti,
duygu ve düşüncelerine değer verir bu yönde uygulamalar geliştiririz.
Karşılıklı güven ve dürüstlük; Tüm paydaşlarımızla güven ve dürüstlük perspektifi içerisinde
çalışmayı hedefleriz.
Sabır, hoşgörü ve kararlılık; Çalışanlarımızda var olan öğrencilerimizde de oluşması için
çalışırız.
Eğitimde süreklilik anlayışı; Kurumsal ve bireysel gelişmenin ‘’Sürekli Eğitim ve İyileştirme’’
anlayışının uygulanması sonucu gerçekleşeceğine inanırız ve bu doğrultuda eğitim ve
iyileştirme sonuçlarını en etkin şekilde değerlendiririz.
Adil Performans Değerlendirme; Görevlerimizi yerine getirirken adil ve objektif oluruz.
Bireysel Farklılıkları Dikkate almak; Kurumsal ve bireysel gelişimin bilimsel veriler ışığında
sağlanacağına inanırız.
Kendisi ve Çevresi ile Barışık Olmak.
Yetkinlik, Üretgenlik ve Girişimcilik Ruhuna Sahip Olmak; Kurum çalışanlarının bilimsel veriler
doğrultusunda ve mevzuata uygun olarak çalıştığında başarı sağlanacağına inanırız.
Doğa ve Çevreyi Koruma bilinci
Sürekli Gelişim; Çalışmalarda etkinlik ve verimliliğin ekip çalışmasıyla yakalanacağı kabulüyle
ekip çalışmalarını destekleriz.